16 iulie 2021

Asociația Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa (ENTSO-E) a fãcut public, în data de 15 iulie 2021, raportul final referitor la evenimentul care a avut loc în rețeaua de transport continental - europeanã în data de 8 ianuarie 2021. Raportul a fost elaborat de cãtre grupul de experți constituit în conformitate cu metodologia ENTSO-E privind analiza incidentelor din rețeaua de transport, respectiv Incident Classification Scale Methodology, din care au fãcut parte reprezentanți ai ENTSO-E, ACER (Agenția europeanã pentru coordonarea autoritãților de reglementare din domeniul energiei) și ai unor autoritãți de reglementare naționale.

Raportul este structurat în trei componente (Rezumat introductiv, Raportul principal și Anexa tehnicã) și - în cadrul capitolelor sale -  trateazã urmãtoarele aspecte principale:

condițiile inițiale din rețea;

comportarea sistemelor și evoluția dinamicã a fenomenului din punct de vedere electric;

analiza privind managementul operațional al frecvenței;

coordonarea operaționalã a operatorilor de transport;

aspecte privind influența și impactul asupra pieței de energie;

concluzii și recomandãri auxiliare.

De asemenea, raportul este redactat astfel încât în fiecare capitol aferent aspectelor menționate sunt incluse recomandãrile de bazã rezultate în urma investigației fiecãruia dintre aceste aspecte.

Reamintim cã în data de 8 ianuarie 2021, la ora 14:04 CET (15:04 ora României), pe fondul unui transfer foarte ridicat al energiei electrice dinspre partea de sud-est cãtre cea de nord-vest a interconexiunii continental-europene, a avut loc o separare a acestei interconexiuni în douã zone separate (zona de sud-est și zona de nord-vest), funcționând la frecvențe diferite. Linia de separație a cuprins instalații din rețelele de transport ale Croației, Serbiei, României și din Bosnia și Herțegovina.

Incidentul a fost inițiat ca urmare a declanșãrii prin protecții a cuplei transversale din stația electrica de 400 kV Ernestinovo din sistemul Croației, declanșare care, pe fondul puterilor semnificative tranzitate prin elementele de rețea din zona de sud-est a interconexiunii a condus la supraîncãrcarea și declanșarea liniei de 400 kV Subotiça - Novi Sad din rețeaua Serbiei, generând apoi un fenomen de pierdere a stabilitãții statice și dinamice în funcționarea interconexiunii prin declanșarea în cascadã a mai multor echipamente din rețelele României, Croației și din cea a Bosniei și Herțegovinei.

Fenomenul în cascadã generat prin redirecționarea fluxurilor de putere ca urmare a declanșãrilor din stația Ernestinovo și a liniei din rețeaua de transport a Serbiei a condus la numeroase declanșãri prin protecții a unor echipamente din rețeaua de transport din România, practic aceasta fiind cea mai afectatã din acest punct de vedere dintre toate celelalte rețele afectate de incident. Sistemul electroenergetic românesc s-a separat în douã zone, o micã parte din zona de vest și de nord rãmânând conectatã la zona de nord-vest a rețelei europene (funcționând la o frecvențã mai micã decât cea nominalã), iar cea mai mare parte a rãmas în funcționare interconectatã cu zona de sud-est (funcționând la o frecvențã mai mare decât cea nominalã).

Restabilirea funcționãrii normale a celor douã zone separate de rețea s-a realizat atât prin acțiuni individuale ale fiecãrui OTS, luate imediat dupã producerea fenomenului de separare cât și prin acțiunile și mãsurile coordonate operațional pentru fiecare zonã în parte. Resincronizarea celor douã zone s-a realizat la ora 15:07 prin conectarea întrerupãtorului cuplei transversale din stația 400 kV Ernestinovo, fiind coordonatã de cãtre operatorii din Serbia și Croația.

În acest context, personalul de conducere operativã din cadrul Transelectrica împreunã cu cel al operatorilor de distribuție din zonele afectate și cel al producãtorilor relevanți din sistem au acționat în mai multe direcții: restabilirea funcționãrii normale la o frecvențã cât mai apropiatã de cea nominalã în ambele zone ale rețelei separate, realimentarea cât mai rapidã a consumatorilor a cãror alimentare cu energie electricã a fost întreruptã, asigurarea condițiilor de reconectare la rețea a unitãților generatoare deconectate și refacerea integritãții funcționale a rețelelor de transport și distribuție afectate.

Concluziile rezultate în urma investigației și a redactãrii raportului au scos în evidențã, atât cauzele inițiale ale evenimentului - de naturã tehnicã și operaționalã - cât și cauze structurale și metodologice, punând în evidențã insuficienta coordonare operaționalã existentã la nivel regional în zona de sud-est a interconexiunii continental - europene, insuficienta dezvoltare a unor metodologii de calcul coordonat al siguranței în funcționare și de calcul a capacitãților transfrontaliere de interconexiune, cât și a punerii în aplicare a acestora prin intermediul aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul centrelor regionale de coordonare operaționalã (TSCNET, pentru zona central - europeanã, respectiv SELENE - CC pentru zona de sud-est a Europei), precum și existența unor zone sensibile în rețelele de transport din punct de vedere al stabilitãții statice și dinamice, generate de insuficiența investițiilor în întãrirea și dezvoltarea acestor rețele.

În ansamblul sãu, Raportul pune accent pe lecțiile învãțate în urma producerii evenimentului din 8 ianuarie 2021 și pe recomandãrile rezultate, care stabilesc mãsuri și acțiuni pe termen scurt, dar și pe termen lung, privind creșterea nivelul de siguranțã în funcționarea rețelelor electrice și dezvoltarea în continuare a regulilor și principiilor de coordonare operaționalã la nivel regional și la nivel pan-european.  

Raportul final se gãsește postat pe website-ul ENTSO-E: Raport Final ENTSO-E - incident 8 ianuarie 2021:

Departamentul Comunicare și Relații Publice
Transelectrica a reactionat performant
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei tiparite
Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
ARTICOLE
 Top Corporate