15 decembrie 2021

În contextul preocupării generale atât la nivel european, cât și la nivel național privind realizarea tranziției către o economie fără emisii de carbon, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA își orientează acțiunile spre dezvoltarea infrastructurii energetice în sensul creșterii capacității de integrare a noilor unități de producție.

Pentru a facilita conturarea unui mediu predictibil în sfera investițiilor pentru generarea energiei electrice, operatorul național de transport și sistem pune la dispoziția publicului interesat date referitoare la capacitatea rețelei de transport de a racorda unități noi de producție, în funcție de regiuni diferite ale țării.

Astfel, începând din 15 decembrie 2021, aceste informații sunt accesibile pe website-ul www.transelectrica.ro în formatul unei hărți interactive, care vizează anul 2021, precum și previziunile anilor 2025 și 2030, raportate la evoluțiile proiectelor de dezvoltare și consolidare a infrastructurii energetice de transport. Datele sunt prezentate pentru 10 regiuni ale țării, cu referire inclusiv la cererile de racordare existente, aflate în diferite etape de prelucrare, și vor fi actualizate în permanență.

Potrivit calculelor realizate la nivelul Transelectrica, în prezent, rețeaua electrică de transport poate integra suplimentar o capacitate de producție de 8900 MW. În anul 2025, aceasta va crește la 10530 MW, iar în 2030 vom avea o capacitate disponibilă de 11500 MW. Astfel, până în 2030, prin implementarea investițiilor aflate în derulare, se va înregistra o creștere cu 2600 MW a capacității actuale de racordare la rețea.

Demersul de transparentizare inițiat de Transelectrica vine în întâmpinarea aplicării prevederilor proiectului de ordin al ANRE privind publicarea datelor despre capacitatea de instalare și racordare la rețea a unităților de generare a energiei electrice

Departamentul Comunicare si Realatii Publice Transelectrica
Până în 2030, Rețeaua Electrică de Transport va putea integra capacități noi de producție de până la 11500 MW
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei tiparite
Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
ARTICOLE
 Top Corporate