21 ianuarie 2022

Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT implementeaza in perioada 31.12.2021-30.12.2023 proiectul „EntrepLoading” - POCU/829/6/13/141274, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educatie si competente.

Proiectul este derulat in parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, Camera Consultantilor Fiscali si Asociatia Magurele Science Park si are o valoare totală de 9.639.834,07 lei, din care 6.393.420 lei reprezinta ajutoare de minimis.

Proiectul vizeaza cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.

Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane care care apartin uneia dintre urmatoarele categorii: studenţi (ISCED 5-7) - inmatriculati cel puţin în anul 2 de studii de licenţă si doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi, ISCED 8).

Principalele rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

-350 de persoane vor beneficia de cursuri acreditate de competente antreprenoriale. In urma finalizarii acestora vor primi o subventie in valoare de 200 lei si un certificat recunoscut de ANC;
-In perioada 01.02.2022 - 31.03.2022 se va desfasura concursul planurilor de afaceri  in urma caruia vor fi selectate spre finantate 22 de startup-uri care se vor infiint in cadrul proiectuluisivor beneficia de un ajutor de minimis de 60.000 de euro pentru finanțarea planului de afaceri propus;

-66 de locuri de munca create in cadrul celor 22 de startup-uri, cate 3 locuri de munca in fiecare;

- finanțarea ideii de afacere este nerambursabilă într-un procent de 100% - contribuție proprie 0 lei;

-25 de persoane vor beneficia de servicii de mentorat si practica in intreprinderi reale;

-cei 22 de castigatori ai concursului planurilor de afaceri vor fi monitorizati pe parcursul implementarii planului de afaceri (12 luni) si in perioada de sustenabilitate (6 luni);


Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Asociatia „Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT

Daniel Uritu - Manager de proiect

Tel: +40 762 333 447

E-mail: entreploading@europroject.org.ro


Comunicat transmis de Iulia HAINAROSIE
Coordonator departament comunicare si relatii publice CNIPMM
Lansarea proiectului EntrepLoading
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!