15 mai 2020
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României aprecia pe  31 martie a.c. că „este un moment prielnic să profităm în sens pozitiv de această situaţie şi să urgentăm infrastructura naţională, să dăm drumul la şantiere, pentru că în construcţii se poate lucra fără probleme”. Tot la sfârșitul lunii martie, Federația Patronatelor Societăților din Construcții declara că „majoritatea șantierelor funcționează în continuare și nu au intervenit încă probleme majore cu forța de muncă și plata salariilor, însă această situație se poate schimba începând cu luna mai, când vor fi societăți care vor trimite o parte din personal în șomaj tehnic sau chiar vor închide unele șantiere”.


O analiză preliminară a proiectelor în domeniul construcțiilor ne arată că antreprenorii își continuă, în general, activitatea la capacitate aproape normală, dar costurile acestora au crescut, ținând cont de faptul că au investit în echipamente de protecție și au implementat alte măsuri pentru prevenirea infectării angajaților. În plus, aceștia trebuie să asigure fluxurile financiare necesare pentru plata materialelor, salariaților, subcontractanților etc. ținând seama și de potențialele restricții bugetare viitoare cauzate de sistarea, suspendarea ori amânarea unora dintre proiectele de construcții (spre exemplu, ca urmare a scăderii capacității financiare a beneficiarilor proiectelor).


Pe de altă parte, se poate profita de faptul că în prezent anumite proiecte de amenajări pot fi realizate mult mai eficient (spre exemplu, multe dintre clădirile de birouri sunt aproape goale, așadar pot fi realizate lucrări de întreținere, modernizare, care fuseseră amânate de mult timp). Din perspectiva beneficiarilor proiectelor de construcții, dificultățile pe care aceștia le întâmpină pot viza scăderea capacității financiare, cu efecte asupra raporturilor cu antreprenorii și deci, asupra bunului mers al șantierelor.Astfel, chiar dacă în această perioadă, anumite proiecte imobiliare sunt finalizate, este mult mai dificil ca unele dintre acestea să fie date efectiv în folosință (cu titlu de exemplu, în ce privește clădirile de biroruri, poate fi întârziată închirierea spațiilor aferente, sau după caz, chiriile percepute pot fi reduse în mod substanțial, ținând cont de faptul că numeroase companii au implementat sistemul de lucru de acasă sau, pur și simplu, nu mai sunt interesate pentru moment să aloce noi spații de lucru/să schimbe sediul etc.).Pe 11 aprilie 2020, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare a României în valoare de 16 miliarde lei (aproximativ 3,3 miliarde euro) ce vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii în contextul pandemiei. Scopul este  de a ajuta întreprinderile să își acopere nevoile imediate de capital de lucru sau de investiții, astfel încât sa  poată continua activitatea. Comisia a concluzionat că măsurile notificate de România sunt necesare, adecvate și proporționale pentru a remedia o perturbare gravă a economiei, în conformitate cu art. 107 alin. (3) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. In acelasi context, Federația Internațională a Inginerilor Consultanți (FIDIC), organizație înființată în 1913, a publicat un ghid care prezintă câteva recomandări de care companiile din domeniu ar trebui să țină cont, în vederea continuării cu succes a proiectelor de construcții în vremea pandemiei de Covid-19.Potrivit Ghidului, privind activitatea societăților de construcții, FIDIC recomandă ca aceste întreprinderi: să examineze atent capacitatea financiară de a face față reducerilor de venituri și deficitului inevitabil de cash flow; sa identifice punctele-cheie asupra cărora trebuie să-și concentreze atenția și să dezvolte criterii de decizie și planuri de acțiune pentru a asigura funcționarea optimă a afacerii în contextul pandemiei: sa analizeze dacă este posibil să (re)negocieze cu personalul adoptarea unui sistem de salarizare care să permită societății și personalului să își contuinue activitatea și să supraviețuiască actualei crize; sa anuleze sau să amâne toate evenimentele, conferințele, workshop-urile și întâlnirile care nu sunt absolut necesare; sa anuleze toate deplasările care nu sunt absolut necesare; sa implementeze soluții bazate pe noile tehnologii pentru organizarea tuturor întâlnirilor; sa identifice și să implice toți partenerii, distribuitorii și furnizorii disponibili, pentru a facilita o abordare coerentă și coordonată în actualele condiții; sa identifice tipul de servicii pe care societatea le va putea oferi rapid și în condiții de siguranță, respectiv să implementeze proiecte „gata de luptă”, care să fie disponibile într-un timp cât mai scurt posibil după ameliorarea actualei situații.FIDIC propune  adoptarea unui concept de salarizare de tip „living wage” în timpul pandemiei, în sensul de reducere la minimum a salariilor cuvenite întregului personal, în funcție de circumstanțele concrete. Chiar și în aceste condiții, o asemenea măsură poate să genereze unele discriminări. Ca soluție de mijloc, se poate poate opta ca, temporar, personalul senior să fie vizat de reduceri mai importante în comparație cu personalul de la baza organizației. Indiferent de abordarea pentru care optează societățile de construcții, FIDIC încurajează discuțiile deschise și comunicarea permanentă cu personalul, pentru ca acesta să înțeleagă situația reală și să rămână motivatReferitor la chestiunea fluxului de numerar, Federația consideră că gestionarea acestuia într-o criză este esențială pentru supraviețuirea unei companii. De aceea, managerii trebuie să se asigure că o companie își poate plăti datoriile atunci când sunt scadente - deci societatea trebuie să treacă testul de solvabilitate. Oricare ar fi acțiunile întreprinse, acele societăți care își adaptează scenariile privind fluxurile de numerar cât mai devreme în perioada pandemiei, sunt în măsură să dezvolte un plan de gestionare sigură a respectivelor fluxuri și vor fi capabile să identifice soluții în mod rapid și profesionist, fiind astfel bine plasate pentru a supraviețui unei dificultăți în ceea ce privește fluxul de numerar.Este lăudabil că deja numeroase companii care activează în domeniul construcțiilor oferă posibilitatea evaluării virtuale a șantierelor instalate în zonele în care accesul este restricționat.Constructorii pun la dispoziția clienților fie posibilitatea de a efectua inspecții prin apel video (spre exemplu, prin intermediul Facetime, WhatsApp sau Zoom), fie transmit fotografii specifice și exacte din interiorul șantierelor.Continuarea proiectelor de construcții  reprezinta o provocare pentru mediul antreprenorial din țara noastră în vremea pandemiei de Covid-19, însă respectarea măsurilor de siguranță impuse de autorități, dublată de efortul conjugat al managerilor, avocaților și inginerilor, accesarea facilităților financiare deschise prin schema de ajutoare a României ce vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii vor asigura succesul celor care sunt capabili să se adapteze actualelor condiții.
Perspectiva constructiilor in pandemie
Anul II, nr. 5 (6) Mai 2020
Anul III, nr. 5 (17) Mai 2020
Anul II, nr. 5 (6) Mai 2020
Anul II, nr. 5 (15) Mai 2020