21 iulie 2020

Guvernul României a aprobat prin act normativ consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, bd.Dacia nr.41, sector , București. Este un proiect pe care ASE l-a depus încă din anul 2011, având în vedere starea clădirii și a spațiilor de învățământ.

Principalii beneficiari ai realizării acestui obiectiv vor fi zeci de generații de studenți și cadre didactice de la cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de sud-est.Obiectivul este inclus în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Naționala de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației. Valoarea estimată a investiției este de 132,55 milioane de lei, iar durata de realizare se preconizează a fi de 24 de luni.

În numele viitorilor beneficiari ai renovării clădirii Mihai Eminescu, generațiile de studenți și cadre didactice, care își vor desfășura activitatea în condiții de top, conducerea ASE mulțumește domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, și doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării, pentru sprijinul susținut pentru aprobarea acestui proiect.

În urma reabilitării integrale, clădirea Mihai Eminescu va fi un spațiu de învățământ universitar performant european, sigur, cu amfiteatre, laboratoare și spații conexe dotate cu mobilier și tehnică de calcul ultramoderne, care vor conferi o calitate superioară procesului didactic.

Prin obiectivele sale de investiții, proiectul vacontribui la creşterea duratei de viață a clădirii și punerea acesteia în siguranță din punct de vedere seismic,conform cu cerințele normativului P100-3/2008, creşterea performanţei energetice a clădirii, scăderea costurilor cu energia termicăprin reabilitarea termică a imobilului.Situată ultracentral, în zona Pieței Romane, clădirea are 7săli de curs, 11 săli de seminarși 48 de laboratoare.

Biroul de presă al Academiei de Studii Economice din București
Reabilitarea clădirii Mihai Eminescu a ASE
Anul III, nr. 5 (17) Mai 2020