8 august 2021

Nivelul actual de dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport (RET) necesitã o accelerare a stadiilor de realizare a proiectelor de infrastructurã energeticã, în scopul asigurãrii trecerii graduale la o economie neutrã din punct de vedere al emisiilor de carbon. Pentru a obține o reconfigurare a sistemului energetic și a rețelei de transport al energiei electrice în acord cu noile direcții stabilite prin pachetele legislative europene „Green Deal” și „Fit for 55”, țintele de realizare a planurilor de investiții implementate de CNTEE Transelectrica SA trebuie sã le depãșeascã pe cele planificate deja. Tranziția energeticã impune o adaptare rapidã a rețelei electrice de transport și intensificarea ritmului de extindere a acesteia prevãzut în Planul de Dezvoltare a RET 2020 - 2029.

În acest context, Guvernul României a aprobat recent, la propunerea Secretariatului General al Guvernului - autoritatea publicã tutelarã a CNTEE Transelectrica SA, un Memorandum cuprinzând un Plan de Acțiuni al Companiei care prevede realizarea unor proiecte investiționale esențiale pentru consolidarea rețelei electrice de transport.

În plus, în ultima perioadã au fost organizate mai multe întâlniri între reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Energiei și ai CNTEE Transelectrica SA. Discuțiile au condus la concluzia comunã privind necesitatea simplificãrii procesului de implementare a unor proiecte de importanțã naționalã în domeniul energiei electrice.

În consecințã, CNTEE Transelectrica SA a elaborat o listã deschisã de proiecte strategice, care vor permite flexibilizarea Rețelei Electrice de Transport. Propunerea Companiei cuprinde minim 20 proiecte, unele dintre ele aflate deja în derulare, pentru care este necesarã accelerarea ritmului de implementare:

Linia Electricã Aerianã (LEA) 400 kV Porțile de Fier - Reșița;

LEA 400 kV dublu circuit Reșița - Timișoara - Sãcãlaz - Arad;

LEA 400 kV dublu circuit Cernavodã - Stâlpu, cu un circuit de intrare / ieșitre în Stația Gura Ialomiței;

LEA 400 kV dublu circuit Smârdan - Gutinaș;

LEA 400 kV Gãdãlin - Suceava;

LEA 400 kV Suceava - Bãlți (Republica Moldova);

LEA 400 kV Medgidia Sud - Constanța Nord;

LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest;

Linia Electricã Subteranã (LES) București Sud - Grozãvești;

LES 400 kV Domnești - Grozãvești;

Stația 400/110 kV Grozãvești;

Închiderea Inelului de 400 kV București - Ilfov, în zona de est;

Reconductorarea LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței;

Reconductorarea Axului 400 kV București Sud - Pelicanu - Cernavodã;

Reconductorarea Axului 220 kV Gutinaș - Dumbrava - Stejaru - Gheorgheni - Fântânele - Ungheni;

Reconductorarea Axului 220 kV Urechești - Târgu Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hãșdat;

Reconductorarea LEA 220 kV Porțile de Fier - Reșița circuitele 1 și 2;

Trecerea la tensiunea de 400 kV a Axului 220 kV Brazi Vest - Teleajen - Stâlpu și reconductorarea acestuia;

LEA 400 kV Stâlpu - Brașov;

Linii noi de curent alternativ și de curent continuu de evacuare a producției eoliene on-shore și off-shore din zona Dobrogea, respectiv a producției generate de Unitatea 3 și de Unitatea 4 ale Centralei Electrice Nucleare de la Cernavodã, pe traseul Tuzla - Podișor și Podișor - Corbu - Hurezani - Hațeg - Recaș - Horia - Nãdlac.

În acest sens, atât autoritãțile publice centrale, cât și CNTEE Transelectrica SA vor întreprinde în perioada imediat urmãtoare demersuri pentru urgentarea realizãrii proiectelor mai sus menționate, astfel încât România sã-și atingã obiectivele europene pentru orizontul de timp 2030 - 2050.

Departamentul Comunicare și Relații Publice Transelectrica
Reconfigurarea sistemului energetic si a retelei de transport al energiei electrice
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei tiparite
Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
ARTICOLE
 Top Corporate