8 septembrie 2022.

Asigurarea mentenanței rețelei electrice de transport și adoptarea celor mai eficiente tehnici de realizare a acesteia reprezintă o preocupare strategică a CNTEE Transelectrica SA. Exigențele actuale privind calitatea și continuitatea livrării de energie electrică, implicațiile economice și obligațiile europene impun utilizarea unor tehnologii noi cu eficiență sporită pentru activitățile de transport și distribuție din domeniul energetic. În acest sens, Compania se concentrează pe consolidarea capabilităților de Lucru Sub Tensiune (LST), utilizând facilitățile Centrului de Excelență LST și linii de la Sibiu, unde funcționează singurul poligon din țară dedicat acestei tehnologii.

Poligonul, echipat pentru procese complexe de LST și pregătit pentru instruiri practice, a găzduit joi, 8 septembrie 2022, în prezența membrilor Directoratului și ai Consiliului de

Supraveghere CNTEE Transelectrica SA, o demonstrație de Lucru Sub Tensiune, susținută de echipele specializate ale SMART SA - Sibiu.

Electricienii special pregătiți pentru astfel de intervenții au realizat o lucrare de înlocuire a unui izolator de susținere 220 kV exemplificând două metode de ajungere la potențial, precum și o intervenție la o clemă de racord în stația 400 kV.

Poligonul de lucru sub tensiune este prima parte a unui amplu proiect al Transelectrica

demarat în anul 2017 și a fost finalizat anul trecut, cu o investiție de 5,7 milioane de lei din fonduri proprii. Acesta pune la dispoziție facilități LST atât pentru stații electrice de

transformare, cât și pentru linii electrice aeriene. În prezent, este în derulare etapa a II-a a investiției, respectiv construirea clădirii Centrului de Excelență, care va cuprinde săli de curs și laboratoare de inspecții multispectrale și de testare a proiectelor pilot.

Centrul de Excelență LST și linii va asigura implementarea tehnologiilor noi în rețelele electrice, inclusiv pregătirea profesională periodică a personalului tehnic de specialitate, precum și formarea specialiștilor în domeniul lucrului sub tensiune atât pentru Transelectrica, dar și pentru alte entități din țară sau din străinătate.

***

Elemente de background

Lucrul sub Tensiune

Tehnologiile de Lucru sub Tensiune permit intervenția asupra elementelor liniilor și stațiilor electrice în vederea reparațiilor sau modernizărilor, fără a scoate de sub tensiune instalația electrică.

Utilizarea tehnologiei LST în realizarea mentenanței rețelei electrice aduce o serie de beneficiitehnice și economice importante pe termen lung, precum reducerea consumului propriutehnologic și evitarea costurilor generate de managementul congestiilor. De asemenea,utilizarea LST facilitează creșterea capacității transfrontaliere. În același timp, se creeazăbeneficii majore pentru consumatorii și producătorii de energie, care vor avea parte de unserviciu fără întreruperi.

În România, interesul pentru această tehnologie a fost manifestat încă din anul 1975, iar prima lucrare de LST la 400 kV a fost realizată în anul 1979, la stâlpul 98 al Liniei Electrice Aeriene400 kV Sibiu Sud - Țânțăreni, de către o echipă de energeticieni sibieni. Tradiția a continuatla Sibiu, iar din 2001, activitatea LST este desfășurată de specialiștii de la Sucursala SMART SA Sibiu.Departamentul Comunicare si Relatii Publice

CNTEE Transelectrica SA

E-mail: comunicare@transelectrica.ro
Transelectrica Sibiu:
Asigurarea mentenanţei reţelei  electrice de transport
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!