27 octombrie 2022

România consideră că implementarea unui mecanismul de reglare a preţurilor pe piaţa de energie să fie flexibilă şi rapidă pentru a atinge obiectivul european de reducere a preţului la gaze, şi implicit, la energia electrică pentru consumatori, a transmis Ministerul Energiei într-un mesaj pe pagina de Facebook a Ministerului Energiei.

Secretarul de Stat, Dan-Dragoș Drăgan, a participat pe 25 octombrie 2022, la reuniunea Consiliului Energiei, organizată la Luxemburg. Pe agenda reuniunii s-au aflat dezbaterea măsurilor din noul pachet propus de Comisia Europeană la data de 18 octombrie 2022 vizând prețurile la gaze naturale, precum și discuții pe marginea normelor juridice privind reglementarea pieței hidrogenului aflate în curs de negociere la nivelul Consiliului.

Potrivit ministerului, statele membre au ajuns de asemenea la un acord politic cu privire la revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor. În contextul actualei crize energetice, statele membre au dezbătut posibile măsuri cu aplicare urgentă pentru ameliorarea prețurilor ridicate la energie electrică și gaze naturale, pe marginea noului pachet propus de Comisie. Pachetul include o comunicare privind urgența energetică, opțiuni pentru intervenție în piață, și pregătire pentru iarnă precum și o propunere de Regulament al Consiliului care vizează noi măsuri de stabilizare a piețelor, de achiziție în comun a gazelor naturale și de solidaritatea între SM.

„România a salutat obiectivul de operaționalizare a platformei energetice europene pentru achiziția în comun a gazelor naturale în prima parte a anului 2023 pentru a fi utilizată în cadrul demersurilor de reumplere a depozitelor pentru iarna 2023-2024. Elementele tehnice privind funcționarea platformei sunt în curs de negociere la nivelul SM”, transmite Ministerul Energiei.

În ceea ce privește prețurile excesive la gazele naturale, COM propune introducerea unor limite de preț pe platformele de tranzacționare a derivativelor, formarea unui nou indice de referință pentru a reflecta tranzacțiile cu LNG și stabilirea unui mecanism de corecție a prețurilor de tranzacționare a gazului în caz de nevoie. România apreciază propunerea privind acest mecanism de reglare a prețurilor pe piață și consideră că implementarea sa ar trebui să fie flexibilă și rapidă pentru a atinge obiectivul european de reducere a prețului la gaze, și implicit, la energia electrică pentru consumatori.

„Pe termen mediu, România, alături de alte state membre, și-a reafirmat susținerea pentru o plafonare a prețului la toate tranzacțiile cu gaze naturale pe piața europeană, măsura ce ar include gazul utilizat pentru producerea de energie electrică, pentru încălzire și pentru aplicații industriale.România a solicitat elaborarea de către Comisia Europeană a unui astfel de mecanism cât mai curând pentru a obține o reducere efectivă a prețurilor precum și modificarea design-ului pieței de energie electrică pentru a permite decuplarea prețului la gazul natural de prețul energiei electrice”, anunță ministerul.

În perioada imediat următoare, statele membre vor negocia proiectul de Regulament al Consiliului privind implementarea acestor măsuri în perspectiva obținerii unui acord politic sfârșitul lunii noiembrie 2022.

Miniștrii energiei din statele membre au avut un schimb de opinii pe marginea normelor aplicabile pentru piața hidrogenului, oferind linii directoare pentru continuarea negocierilor la nivel Consiliului. Pachetul urmărește să faciliteze integrarea gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în rețeaua de gaze existentă. Dezvoltarea unei piețe a hidrogenului în UE reprezintă obiectivul Strategiei europene pentru hidrogen și o componentă importantă a planului REPowerEU, cu efecte directe asupra decarbonizării sectoarelor cu emisii ridicate (industrie și transport).

De asemenea, ministerul anunță că statele membre au ajuns la un acordul politic pe marginea Directivei revizuite privind performanța energetică a clădirilor. Acordul politic va permite Consiliului să intre în negocieri inter-instituționale cu Parlamentul European. Directiva prevede măsuri privind sustenabilitatea clădirilor rezidențiale și publice, eficiență energetică, instalarea de capacități de producție din surse regenerabile, pe baza unei analize cost-beneficiu, obiectivul final fiind zero emisii în sectorul clădirilor până în 2050.

De asemenea, în cadrul reuniunii ministeriale, Comisia Europeană a prezentat elemente actuale privind situația aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale în Ucraina și Republica Moldova. În acest context, România a informat asupra măsurilor de solidaritate adoptate pentru a asigura aprovizionarea pentru Republica Moldova. Pentru asigurarea securității energetice regionale, România a pledat pentru acordarea de suport în spirit de solidaritate de către toate statele membre, fiind importantă identificarea unor soluții pe termen lung pentru aprovizionarea cu energie și gaz a Republicii Moldova și a Ucrainei.
Ministerul Energiei: implementarea mecanismului de reglare a preţurilor pe piaţa de energie trebuie să fie flexibilă şi rapidă pentru a reduce  preţul la gaze naturale
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!