18 martie 2022

Astăzi, 18 martie, Comisia a aprobat o investiție de peste 70 milioane EUR din Fondul de coeziune destinată îmbunătățirii infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov, în conformitate cu Directiva privind apa potabilă și cu Directiva privind apele urbane reziduale.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Acest proiect demonstrează că politica de coeziune vizează în primul rând îmbunătățirea calității vieții de zi cu zi a cetățenilor noștri. De exemplu, în acest proiect este vorba despre apă. Proiectul va îmbunătăți în mod semnificativ infrastructura de apă uzată și de apă din regiunile Sibiu și Brașov. Va sprijini economia, va proteja mediul și va avea efecte pozitive asupra sănătății oamenilor.”

Fondurile vor conecta mai multe gospodării la infrastructura de apă și apă uzată. De asemenea, acest lucru va reduce riscul de îmbolnăvire prin înlocuirea conductelor de azbociment și prin eliminarea riscului ca apa potabilă să provină din surse puternic contaminate.

Proiectul va pune la dispoziție 10 kilometri de conducte de colectare a apelor reziduale și 40 km de noi conducte de canalizare. Se vor construi și renova douăzeci și șase de noi stații de pompare a apelor uzate menajere. În plus, prin proiect se vor conecta gospodăriile la rețeaua de canalizare, eliminându-se nevoia de fose septice.

Zona de captare a apelor de suprafață va fi reabilitată, se vor instala 156 km de noi conducte principale de aducție și se vor reabilita 55 km de conducte principale. În total, se vor construi 164 km de rețea de distribuție a apei potabile și se vor reabilita 100 km. Buna funcționare a rețelelor de apă potabilă și de apă reziduală va stimula, de asemenea, dezvoltarea turismului în regiune, va proteja mediul, reducând poluarea solului și îmbunătățind calitatea apei râurilor.


Alexandru OANCEA,

Reprezentanţa în România a Comisiei Europene
UE: peste 70 milioane EUR pentru îmbunătățirea calității apei și a infrastructurii de ape reziduale în România
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!