26 februarie 2022

„O nouă depunere importantă pentru a obţine finanţare din Fondul pentru Modernizare a fost transmisă spre evaluare către BEI schema multianuală pentru realizare şi modernizare reţea distributie energie electrică, cu o valoare totală de 1,1 miliarde EURO”, a anuţat pe 25 februarie a.c.  pe Facebook,  Ministrul Energiei Virgil Popescu care precizează că beneficiarii sunt operatorii de distribuţie energie electrică.

Fondul pentru Modernizare este un instrument nou ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziţii corecte din punct de vedere social către o economie verde.

Statele membre care, în anul 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la preţurile pieţei (în euro) sub 60 % din media Uniunii sunt beneficiare ale FM, respectiv: Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România şi Slovacia.

FM a fost instituit de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1814, pentru sprijinirea investiţiilor în modernizarea sistemelor energetice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice, inclusiv finanţarea proiectelor de investiţii la scară mică, în concordanţă cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima şi energia pentru 2030 şi cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris.

Perioada de implementare a FM este 2021-2030.

FM este constituit din veniturile obţinute prin licitarea pe piaţă a 2% din totalul certificatelor alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Ministrul Energiei:  proiecte pentru finanţare de 1,1 miliarde euro prin Fondul pentru Modernizare
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!