10 august 2022

Comisia Europeană a aprobat pe 9 august a.c., o schemă românească de până la 358 milioane EUR (aproximativ 1,7 miliarde RON), pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul pandemiei de coronavirus.  Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de  ajutor de stat. Măsura va fi deschisă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii afectate de pandemia de coronavirus care își desfășoară activitatea în sectoare precum industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și sectorul serviciilor de cazare.

În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenții directe. Măsura urmărește să ajute întreprinderile să finanțeze investiții în active corporale și necorporale pentru a depăși deficitul de investiții acumulat în economie din cauza crizei provocate de coronavirus. Se preconizează că de măsură vor beneficia aproximativ 1.000 de întreprinderi. Comisia a constatat că schema românească respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.

În special: ajutorul (i) nu va depăși 1 % din bugetul total al schemei per beneficiar; (ii) va fi util pentru investiții în active corporale și necorporale, dar nu și pentru investiții financiare; (iii) nu va depăși pragurile maxime stabilite pentru ajutoare în cadrul temporar și (iv) se acordă până la 31 decembrie 2022.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a facilita dezvoltarea anumitor activități economice care sunt importante pentru o a duce la o redresare durabilă a economiei, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.103503 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.

Maria TUFAN
Reprezentanţa în România a Comisiei Europene
Comisia Europeană a aprobat schema de 358 milioane EUR, pentru întreprinderile din România afectate de pandemia de coronavirus
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Editie electronica a publicatiei Top Business - 
fondata 1993
Promovam  performanta  economica!
Editie electronica a publicatiei Top Business -    fondata 1993
Promovam  performanta  economica!